پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون - 6 اسلاید

پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون - 6 اسلاید

پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون - 6 اسلاید

پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون

پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون

پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون

پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون

پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون

احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده 58:

پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون

 

دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.

پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون است؛

برای دانلود کل پاورپوینت پدافند غیرعامل در آینه قانون از لینک زیر استفاده کنید: